• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise and consult in setting up risk MGMT
 • Analyze and assess risks
 • Create risk awareness

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Market Risk (AVP Level)

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Direct experience in corporate banking
 • Knowledge and experiences in risk management
 • Good command of English

12-Jan-17

 

Applied

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล