• เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Project Management 3-5ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years of public accounting/ internal audit
 • Develop quality risk control matrices/ audit plan
 • analysis business process to manage risk

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in project planning, business administratio
 • Assist Project Manager on day-to-day execution
 • Ensure new requirements, changes and deletions

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสายงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ธุรกิจค้าปลีก
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree or higher in marketing
 • Experience in CRM or portfolio marketing
 • Good analytic interpersonal and presentation

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Management
 • Strategic planing & Marketing
 • True customer centricity, Net promoter score

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Statistics
 • Having knowledge in statistic model
 • SAS software

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Civil Eng
 • 40-50 years old, Thai Nationality
 • Minimum 10 years experience in the property devel

28-Mar-17

 

Applied
 • BA or higher in Finance,Actuarial or related field
 • 5 years working experience in insurance business
 • Good command in English

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สิน อย่างน้้อย 5 ปี
 • ผ่านงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความรู้การบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting,
 • Process EAM order from Financial Consultant
 • Coordinate with global private banks

28-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female age between 35-40 years old.
 • Master or Bachelor Degree in BBA or related fields
 • At least 5 years in Automotive Industry

26-Mar-17

 

Applied
 • กำกับดูเเลการบริหารงานด้านบริการชุมชน
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าด้านนิติบุคคล10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการวางเเผน เเละบริหารทีม

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Be able to maintain all LAN components
 • Familiarity with systems analysis

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 32 – 40 Yrs.
 • Support a new business development process.
 • Able to work at Bangbor Samutprakarn

24-Mar-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in admin or above
 • English and Chinese are fluent.
 • Thai national only

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Organize schedule for MD & CEO for meeting
 • Good attitude and good interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of supervisory experience
 • Degree level or equivalent in any disciplines
 • Fluent in both English and Thai

23-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-4 years of experience in website programming
 • Experience with SEO/SEM strategy and techniques
 • Strong analytical and problem solving skills.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supply Chain Management & Logistics Engineering
 • Route Management Operation
 • Analyze all available data/information

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

23-Mar-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in strategic planning
 • Good command of both spoken and written English
 • Excellent in Word, Excel and PowerPoint

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล