• ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • Collect data and conduct a Data Analysis
 • Support the development, implementation
 • Liaise with IT team to ensure collect database

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • customer digital platform
 • oversee performance of the platform
 • Line

22-Jun-17

 

Applied
 • Male Age over 33 years old
 • Bachelor of Engineering field
 • manage and control in Production processes

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female,35-45 years old,CPD License, VAT,WHT
 • 8-15 years exp as Accounting&Finance@Trading Biz
 • 80-90K, BTS Line,Japanese,Assistant Accounting Mgr

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล