• Male
  • Good command of Japanese and English
  • Salary 30-35K

20-Jul-17

 

Applied
  • ชาย ,หญิง จบ ป.ตรี สาขาบัญชีหรือสอบบัญชี
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตรวจสอบ
  • กรณีไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงาน

18-Jul-17

 

Applied
  • Male/Female, Thai Nationality, 21-23 years old
  • Bachelor degree in Accounting
  • 1-2 years working experience in accounting

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล