• 1-2 years working experience
 • Good command of English
 • Male/Female, Thai Nationality, 23-30

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หญิง
 • มีความรู้ด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-17

 

Applied
 • Experience in ISO 9001
 • Good command in English
 • 2-3 years of experience

13-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male or Female with good command of English
 • 0 - 2 years experience in event

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University graduate or relevant Diploma
 • Good command of English
 • Excellent MS office

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Approach to the new customer for solution propose
 • Good Communication Skills
 • 1-3 years experiences in Sales for ERP/ Accounting

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล