• ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒซอฟต์แวร์
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • นำส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Programmer
 • Coding

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full stack: JAVA/JEE (Spring + Hibernate + Vaadin)
 • HTML, JavaScript, CSS, MVC
 • EXP 3 years. Can speak and write in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java Developer

JAC International

ห้วยขวาง

 • 3+ years in a senior Java Dpveloper
 • JAVA / J2EE / JRE 1.7 / Weblogic Server
 • C#, .NET 4, ASP.NET, MVC5, WebAPI, EF

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 1-5 years of experience in Java, PL/SQL
 • database in Oracle
 • Contract and renew

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Create and modify the system application.
 • Update Software documents and software developer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Science/Engineering or relevant
 • 3-5 years of experience in software development
 • A strong knowledge in .NET or Java platform

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

JAVA Developer

J.S.Technical Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree BSc. Computer Science/Engineerin
 • JAVA / J2EE, Javascript, HTML, XML, Eclipse, Jboss
 • Good command in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java, J2EE, Spring, Strut, or others
 • WebSphere, WebLogic, or others
 • Bachelor's Degree in Computer or related field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java, C++, Java GUI frameworks
 • At least 2 years of experience.
 • English skill. (Writing & Speaking)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Implement front-end logic,connect it with back-end
 • Must have extensive knowledge on JavaScript, HTML5
 • Knowledge + experience with NodeJS like ExpressJS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

JAVA Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree
 • more than 2 years
 • java, Core Java ,Spring Boot, Spring framework

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • You are a talented backend developer
 • Role open to local and international applications
 • Relocation & visa assistance provided if required

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work with new set up IT Company specializes
 • establish connections with leading universities
 • to utilize your skills and grow with the company.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java, .Net
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Experience in application development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • KBTG offers great exposure in IT & Innovation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Programmer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

JAVA Developer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 Year Experience in Java Developer
 • Maintains the latest application software
 • Experience or knowledge in SQL scripting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java or .NET

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop program with Java Technology.
 • Build and deploy applications.
 • Unit Test and Fix Bug agree with user’s require.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#, Java
 • .net, mvc, SQL Server
 • J2EE, ASP .NET

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Angular JS
 • JAVA/J2EE

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science
 • Computer Engineering
 • System Analysis experience

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 4 year experience

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Detail design, Coding, Unit test
 • Developing system using Java or .NET
 • Take responsibility for program quality of detail

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Skilled in logical reasoning to provide step
 • experience developing applications using Java

24-Jul-17

 

Applied
 • Java
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

24-Jul-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

24-Jul-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Java, J2EE technologies
 • frameworks like Struts, Spring or Hibernate
 • 5 Day working

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop the JAVA application
 • Installing and configuring Linux server
 • Installing and configuring the whole system

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop the JAVA application
 • Installing and configuring Linux server
 • Installing and configuring the whole system

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree
 • more than 2years experience
 • Core Java,Spring Boot, Spring framework,sql

24-Jul-17

 

Applied
 • Java Programming
 • Analyze requirements
 • Test and training

24-Jul-17

 

Applied
 • Java
 • Java Developer
 • Java API Developer

23-Jul-17

 

Applied
 • Front End Developer, HTML5 Developer, CSS,Angular
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Very good and fair salary!

22-Jul-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

22-Jul-17

 

Applied
 • Spring frameworks
 • Angular JS
 • Full stack Java Developer

21-Jul-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java development (J2EE, Spring, Struts, Hibernate)
 • Minimum 2 years of working experience in Java
 • Have experience in SQL Server, Stored Procedures

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • nalytic & Business focus mind
 • work in a team and to collaborate with others

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล