• At least experience 1-2 year in IT Support
 • Good Knowledge in PC., Server, Storage , S/W
 • Basic Programming skill.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอนการใช้งานโปรแกรม POS ให้ลูกค้า
 • Support แก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
 • ติดตั้งระบบ POS ให้ลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male with Thai nationality or Female in Help Desk
 • Degree in Computer Science, Computer
 • 0-1 year experience in Help Desk/ IT Support

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้าน Online Marketing /Social Network
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • GPS Tracking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT
 • TOIEC score: 400 up (can take a test after entry)
 • Basic knowledge on hardware,applications,database

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Von Bundit Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree graduate or higher in IT related
 • Degree graduate or higher in IT related
 • LAN/WAN Technologies (Networking)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years of experience to working.
 • Have knowledge in Networking Technology.
 • Have knowledge in Windows server system.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน Technical Support
 • สามารถทำงานเป็นกะกลางคืน (Night shift)
 • มีความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital projector
 • NOC
 • SLA

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ในการแก้ไขปัญหา
 • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษา SQL ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 2 years-experience in similar role
 • Excellent oral and written English communication
 • Ability to diagnose problems and provide solutions

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
 • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Business Administration, IT
 • 0-1 years experience in system-related function
 • Good command of spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support

Lyreco (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Support day-to-day operation
 • servers, PCs, printers, modems, cabling, network
 • PABX telephone , ACD software & hardware

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • ประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อัธยาศรัยดี รักงานบริการด้านคอมพิวเตอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. 1-2 years in helpdesk or call center support
 • Experience of monitoring system is advantage
 • Welcome new graduate student

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Take responsibility for internal IT support
 • Perform daily maintenance and operation
 • English Skills (Communications)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ให้บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร
 • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Help Desk, IT Service Desk, IT Support,Computer
 • Technical Support,Trouble Shooting,Software
 • Hardware,Support,Computer Science,Information Tech

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • วิ่ง Support งานด้าน IT Computer ตามสถานที่ต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related
 • English skill is preferred
 • Required knowledge and experience in SQL Query

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support,Helpdesk 2-4 ปีขึ้นไป

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support ส่วนกลาง
 • คอย Support งานตามไซท์งานต่างๆ
 • รับโปรเจ็คงาน Support จากลูกค้า

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support User ทั่วไป,ซ่อมประกอบ,ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • IT Support

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ย่านดุสิต
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ user ด้าน IT
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • Support User ภายในองค์กร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งาน ด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ IT Support ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว**

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Troubleshoot related network problems
 • At least 2 year experience in IT Support
 • Good IT Infrastructure knowledge

15-Jan-17

 

Applied
 • Familiar with C#.net or VB.net
 • Familiar with MSSQL server database
 • Can accept shift work

14-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT SUPPORT

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน HardwareและSoftware รวมทั้งระบบ Lan

14-Jan-17

 

Applied
 • IT Support in Software Company
 • Service Mind, self-motivated
 • Competitive Salary , 5 Days Working

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13-Jan-17

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาการใช้งาน Windows,MS Office
 • ดูแล Hardware,Software,Network เบื้องต้น
 • ดูแลอุปกรณ์ภายในสำนักงานได้ เช่น Printer,Fax

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Information Technology
 • 3 years’ experience in similar capacity
 • Display initiative and ownership

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-year experience
 • Monitoring server and network performance
 • Knowledge and understanding in PC hardware

13-Jan-17

 

Applied
 • Helpdesk, Support Desk, 0 - 2 yrs of exp required
 • Call Handling & Reporting
 • Job Location - Laksi Area

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล