• ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การทำงานบัญชีโดยใช้ระบบงานโปรแกรมสำเร็จรูป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Leadership
  • Work closely with the management team
  • Career Progression

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล