IT Coordinator

HILLKOFF CO., LTD.

เชียงใหม่

  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

18-May-17

 

Applied
  • Thai nationality, male or female, age 25-30 years.
  • Work experience in SAP, ACCPAC, SAGE 300, MAC-5,
  • Work experiences at least 1-3 years in accounting

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล