• IT
 • System
 • admin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in online, ecommerce, omni channel
 • Creative thinking ,attention to details
 • Can work in 1 year contract

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BSc in Business computer or related filed
 • Good command of English both speaking & writing
 • 3 years 'experience in project coordinator

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • IT Administrator, Networking, Server Administrator
 • End User Support, System Support
 • Health Care, Accident Insurance, International

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Related
 • Minimum 2-3 years experienced in Software & System
 • Good personality and service mind.

28-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • พิมพ์ ไทย/ อังกฤษ 30 คำ / นาที

28-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • พิมพ์ ไทย/ อังกฤษ 30 คำ / นาที

28-Mar-17

 

Applied
 • IT technical support and services to the company
 • IT technical support for in house programs
 • Coordinates and provides the development

27-Mar-17

 

Applied
 • Sales Admin / Sales Engineer
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Fresh Graduate are Welcome

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

27-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female Age 22-32 years old
 • Degree in Computer Engineering, MIS
 • Experience in database, IT Administration

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To utilize your IT skill
 • To work in company which have a good benefits

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age 25 – 35 BA in Computer Science or relat
 • 2 - 3 years experiences in Hardware
 • Knowledge about Security is a must

24-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้าน VMware & Storage
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร

24-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor’s Degree or Higher in related field
 • 2-3 years’ experience in IT Admin role

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เครียร์ข้อมูล
 • ตรวจบิลใบสั่งขนนม
 • ยิงบิลใบสั่งขนนม

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science/Engineering
 • Monitoring and maintaining computer systems
 • Good Leadership

24-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน IT

23-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

17-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree or higher in computer engineering
 • Excellent Troubleshooting Skills

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล