• Min 5 years experience in Investor relations
 • Exp in Risk management or Investment Banking
 • Certificates in related areas i.e. CFA, CISA, CPA

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-5 years of work experiences
 • Knowledge of capital and commodities markets
 • Knowledge of financial accounting for SET

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Investor Relations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Invester Relations
 • Finance
 • Accounting and Finance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Business
 • Experience in Financial Analysis and Financial
 • Understanding in telecom business will be advantag

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 37 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี
 • กฎข้อบังคับต่างๆของตลาดหลักทรัพย์

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, BBA
 • 1 - 3 years experienced in related fields
 • Fluent in both spoken and written English

26-May-17

 

Applied
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์หลัก
 • มีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารทางการเงิน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Analysis
 • Multi national company
 • Team work

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain investor relations plan
 • Analyze financial information and report
 • At least 7 years exp. with investor relations

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • 5 years experience as an analyst in corporate
 • High standard of accuracy and precision

25-May-17

 

Applied
 • 5 years of work experiences in finance, investment
 • Bachelor’s or higher in Accounting, Finance
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investor services
 • Securities funds
 • Funds product

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Finance
 • At least 7 - 10 years’ experience with IR field
 • Excellent command of written and spoken English

24-May-17

 

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล