• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review company's performance
 • Prepare quarterly MD&A report
 • Arrange opportunity day/ Analyst meeting/ Roadshow

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of SET's, SEC's and other related
 • Minimum 3 years working experience (IB)
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 2 years’ experience
 • Good knowledge of SEC/SET rules

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 4+ years of accounting/finance experience
 • Good interpersonal, communication

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Good command of English
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 2-3 years in related field

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investor Relation Manager

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Regular update and maintenance of IR database
 • Organize investor meetings, conferences
 • Direct experience, Good communication

22-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Investor Relations
 • Finance
 • Investment

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement IR plan
 • Perform competitive analysis
 • Organize & participates in conferences, road show

21-Apr-17

 

Applied
 • Investor Relation Manager
 • Company Secretary
 • Finance Manager

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Business
 • Experience in Financial Analysis and Financial
 • Understanding in telecom business will be advantag

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์หลัก
 • มีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารทางการเงิน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานลงทุนสัมพันธ์

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, BBA
 • 1 - 3 years experienced in related fields
 • Fluent in both spoken and written English

20-Apr-17

 

Applied
 • เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล