Human Resources Supervisor

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HR Supervisor
 • HRM HRD
 • Human Resource

26-May-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

26-May-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

26-May-17

 

Applied

HR supervisor

Zense Entertainment Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • ปริญญาตรี
 • Male / Female
 • Minimum 5 years

26-May-17

 

Applied
 • Planning fiscal budget
 • Age over 28 years old
 • More than 3 year experience in human resources fun

26-May-17

 

Applied
 • HR Management experience
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat

26-May-17

 

Applied
 • General day-to-day office administration.
 • Day-to-day administration of employee issues.
 • Administration of HR functions.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and administer company’s C&B and Payroll
 • Manage company's HR policies, practices and system
 • Lead and manage employee relations program

26-May-17

 

Applied
 • Play key role in Human Resources Business Partner
 • Manage and control HR Processes and Procedures
 • Lead and monitor HR related activities

26-May-17

 

Applied
 • Supporting HR Manager
 • Providing necessary input during hiring process
 • Providing information, advice and assistance

26-May-17

 

Applied
 • hrm
 • recruitment
 • compensation & benefit

26-May-17

 

Applied
 • HR
 • recruitment, compensation, training
 • admin

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

26-May-17

 

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to consult, strong interpersonal skill.
 • Have experience in HR&GA&Safety.
 • Setting and control 5S, Kaizen and KYT activity.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age at least 27 years
 • Degree in Human Resource Management
 • 3 years of working experience in human resource

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experiences in HR fields required
 • Fast growing start-up
 • Friendly & Gen Y working environments

25-May-17

 

Applied
 • PC, HR Manager, C&B, Compensation, Benefits
 • Recruitment, Interview, English, Payroll, ER
 • Employee Engagement, Employee Relations

25-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

25-May-17

 

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Meal, Bus
 • Top of the list Automotive Parts Manufacturing
 • At least 7 years exp. in HR in mfg.

24-May-17

 

Applied
 • To be responsible for all HR functions
 • To plan and implement effective human resource
 • To manage labor legal issues & continuous enhance

24-May-17

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ทำ Payroll
 • ต้องพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานจริงๆ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานและอดทน ขยัน

24-May-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 27 Years up
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good knowledge in labor law,employee relation

24-May-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

24-May-17

 

Applied
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.
 • Recruitment,Training,Welfare,Jobfair,Benefit
 • Exp.3-7 years in HR&GA

24-May-17

 

Applied
 • ดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทรัพยากรบุคคล
 • การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน การฝึกอบรม
 • การทำเงินเดือน

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • handle in Welfare Management function
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HR work will be advantage

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop training & development
 • Developing career paths
 • Monitor the progress of training plan

23-May-17

 

Applied

HR Supervisor

Prasanorapin Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

23-May-17

 

Applied
 • Processes, files, and maintains documents, data
 • Prepares a variety of reports and related document
 • 3-5 years experiences in payroll or C&B.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR
 • Assist the Director of Human Resources
 • ensure all employer-employee relationships

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

23-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Humanity,
 • At least 3 years in compensation,benefits, payroll
 • Good command of English communication

23-May-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR
 • Recruitment
 • Good command of written and spoken English

23-May-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience in HR
 • Monitors Com&Bens, payroll and administration
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • Responsible for HRD or Compensation & Benefits
 • Degree or higher in Human Resources
 • 3-5 years of experience in HRD or HRM

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Road Map, Talent Management
 • ปริญญาตรีด้าน HR, OD
 • อายุงาน 5 ปีขึ้นไปด้าน HRD

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old.
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • Good communication skill in English

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาบุคลากร
 • งาน Payroll Business Plus
 • ทำ Visa,Work permit ให้กับชาวต่างชาติ

22-May-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • Thai National Only
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Well organized and autonomous

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล