• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์การ แรงงานสัมพันธ์
 • เปิดกว้างรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
 • เป็นผู้ช่วย MD ในด้านการพัฒนาบุคลากร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR & Admin management in Japanese Printing Company
 • Specialising in payroll, recruit & regal affair
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Can use English as working language
 • Chinese Speaking is Advantage

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in HR or related
 • 1-5 years experiences in HRD
 • Good command in English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRD Supervisor

RWP CO., LTD.

ชลบุรี

 • Career development knowledge.
 • At least 2 years of experienced in L&D function.
 • Good command of both written and spoken English.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 27 Years up
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good knowledge in labor law,employee relation

24-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in Law, Human Resources
 • Experience 5 years up in HR field
 • Good knowledge in labor protecting law

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

24-Mar-17

 

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

24-Mar-17

 

Applied
 • HR Supervisor (35-50k)
 • Experience 3 - 5 years+
 • Be able to work in Nonthaburi area (Tiwanon)

23-Mar-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

23-Mar-17

 

Applied

HR supervisor

Zense Entertainment Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • Male / Female
 • Minimum 5 years

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai National Only
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Well organized and autonomous

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting HR Manager
 • Providing necessary input during hiring process
 • Providing information, advice and assistance

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

23-Mar-17

 

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • 2 years of experience working in an HR
 • Assisting the team in HR outsourcing projects.
 • Assisting in managing payroll for outsourced

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45
 • ประเมินพนักงานเข้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน

23-Mar-17

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล
 • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
 • แผนกบุคคล

23-Mar-17

 

Applied
 • Some Legislation knowledge, Analytical skills
 • Communication skills, Initiative, proactive
 • Experience in HR role in hotel industry

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree preferably in Law, Human Resources.
 • 5 years in Human Resources.
 • Excellent command of English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least a Bachelor's degree in Human Resources
 • 3 years experience in a managerial position
 • Good knowledge of HR Best Practices

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Humanity,
 • At least 3 years in compensation,benefits, payroll
 • Good command of English communication

22-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทรัพยากรบุคคล
 • การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน การฝึกอบรม
 • การทำเงินเดือน

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work with world’s leading automotive company
 • grow in strong organization with good career path
 • good welfare and well benefits with high bonus

22-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • 2-3 years of experience in HRD
 • Bachelor’s degree or higher in HRD, HRM
 • Responsible for HR Development activities

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor (35K-50K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experience in HR generalist
 • able to implement recruitment, payroll, training
 • able to work independently

21-Mar-17

 

Applied
 • HR function for Supervisory level for HR route
 • Experience in Recruitment , Welfare, Training
 • Manufacturing experience blackgroud

21-Mar-17

 

Applied
 • HR Management experience
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat

21-Mar-17

 

Applied
 • Office Administration and HR Function
 • Stock Control and Warehouse
 • Supporting Sales Team

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female , Age 28 – 35 years.
 • Minimum 5 years experience in HR & Admin function
 • Bachelor's Degree or higher in HR or related field

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Age 30-35 years old with Bachelor's degree in HR
 • At least 5 years experience in HRM is preferred
 • Good interpersonal skills & communications skills

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp, OT, Mobile
 • International Leasing Company
 • Exp. in HR and Payroll over 5 yrs.

21-Mar-17

 

Applied
 • Manage and administer company’s C&B and Payroll
 • Manage company's HR policies, practices and system
 • Lead and manage employee relations program

21-Mar-17

 

Applied
 • Working as RUNNING or DIY style.
 • Experiences in HRM Supervisor level 7-10 years .
 • Good at English , smart & active characters.

21-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied

HR Supervisor

Cosmed Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

21-Mar-17

 

Applied
 • วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin, KPI, Competency
 • Payroll system, Business plus
 • Relocate, good benefit

20-Mar-17

 

Applied
 • General day-to-day office administration.
 • Day-to-day administration of employee issues.
 • Administration of HR functions.

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล