• ทรัพยากรมนุษย์
 • Human
 • การบริหาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานวางแผนอบรม
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • Exp. in Operation, Retails business, electronics

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงงานด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Recruitment (end to end process)
 • Having knowledge of visa & work permit
 • Good communication in both Thai & English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in related.
 • Age 26-40 years.
 • Bachelor's Degree or above

20-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied

HR PAYROLL SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree or higher in any field
 • At least 3 years of experience in payroll
 • Good knowledge of Thai Labor Laws

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of HRD experiences
 • Good command in English
 • Multitask

20-Jul-17

 

Applied
 • Male or female: 28-35 years old.
 • To ensure that can recruit employee as requirement
 • Strong in HRM project management

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Experience 3 - 5 Years
 • Computer and Language Literacy

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Focusing on Law, Regulatory Compliance, Discipline
 • Bachelor’s degree or Higher in Human Resource
 • Minimum of 3-5 years’ HR Generalist

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Supervisor

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HR Supervisor
 • HRM HRD
 • Human Resource

19-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 years experience in PAyroll, Recruitment
 • Able to communicate in English
 • Able to work under pressure

19-Jul-17

 

Applied
 • Female only, age 27-35 years old
 • 5 years experience in HR Payroll
 • Having knowledge in SAP Program would be advantage

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working as RUNNING or DIY style.
 • Experiences in HRD function 3-5 years .
 • Good at English , smart & active characters.

19-Jul-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • งานสรรหาบุคลากร
 • งาน Payroll Business Plus
 • ทำ Visa,Work permit ให้กับชาวต่างชาติ

19-Jul-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Training Supervisor HR ( 40 - 60k )

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Training, HRD, HR
 • manufacturing, Factory
 • Good Command in English

19-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor and above degree, major in Human resource
 • 7ys and above HR experience
 • Know the labor law and local regulations

19-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female 30 years old up
 • At least 3 years in compensation,benefits, payroll
 • Good command of English communication

19-Jul-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Resources job
 • Compensation and benefits
 • Payroll specialist

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 2 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years in HR or Recruitment
 • Knowledge in Labor laws
 • Good skill in Peoplesoft system

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Communication in English is require
 • Service-minded, Good attitude, Self-motivated

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความคล่องตัวสูง มีทักษะการสื่อสาร

18-Jul-17

 

Applied
 • at least 3 year experience in ER Activities
 • Experienced in public speaking is a must
 • Good communication in English and Service minded

18-Jul-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related field
 • 3-5 years of working experience in payroll
 • Logical thinking, outgoing, positive attitude

18-Jul-17

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HRD
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลมากกว่า 5 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of experience in HR management
 • Manage recruitment activities
 • Prepare monthly HR statistics reports

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Supervisor
 • จัดทำแผนการเข้าพบและตรวจงานจนท.บุคคล ประจำโรงงาน
 • ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ทิตารามฯ

18-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Recruit, Time Attendance, Training, Admin
 • Minimum 3 years’ experience in human resources
 • Good supervision and management skills

18-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 4 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

17-Jul-17

 

Applied
 • Age 27-35 years old with Bachelor's degree in HR
 • At least 3 years experience in HRM is preferred
 • Good interpersonal skills & communications skills

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD
 • Development
 • Global,Multinatioal Company

17-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

17-Jul-17

 

Applied
 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

16-Jul-17

 

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

16-Jul-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied

HR Supervisor

Prasanorapin Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

15-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

15-Jul-17

 

Applied
 • 3 years of work experience in Human Resource
 • Conduct company team building activities.
 • Handle staff welfare and benefits.

14-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลทีม HR ของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

13-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล