• สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
  • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
  • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

26-Jul-17

 

Applied
  • Native Korean Speaking
  • Good command of English
  • Customer Service Oriented

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล