• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

28-Apr-17

 

Applied

HR Manager - Nestle Factory

Nestle (Thai) Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Strong Employee Relations Skill
 • Familiar with factory environment
 • Ability to initiate strategic HR plan

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft office, ได้เป็นอย่างดีดี

27-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

27-Apr-17

 

Applied
 • Management level
 • Plastic Chemical Manufacturing
 • Chonburi

27-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • To control the production process
 • To make daily production report
 • Cost control and follow up to meet the target

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

27-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 10 ปี+
 • สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำและมีหลักการบริหารงานที่ดีเยี่ยม

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • monitoring and control Expenses budget spending
 • Experiences in accounting function
 • Bachelor degree in Accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Business plus payroll program
 • 5 years Experience in payroll, admin and training
 • Experience on manufacturing area

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตงานตาม order
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบในงาน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการ 3 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับ

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Manufacturing
 • Good command of English and Japanese
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant Manager
 • Factory Manager
 • Plant Factory

26-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in furniture manufacturing
 • 10 years experience in management
 • Very good in English

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

25-Apr-17

 

Applied
 • Must work Monday to Saturday
 • ISO 9001 and ISO 14001 knowledge is required.
 • Must be able to speak and write in English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor level in a science or engineering
 • Manufacturing experience
 • Good command both Thai and English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical, Industr
 • 5 years of professional experience in manufacturin
 • Experience in Project Management as team leader

25-Apr-17

 

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Project leader

25-Apr-17

 

Applied
 • Team Management 30 staffs
 • Selling Industrial Product
 • Manage automation industry project

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุระหว่าง 30-45 ปี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any relevant engineering field
 • Proven experience as maintenance manager
 • Experience in planning maintenance operations

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

24-Apr-17

 

Applied
 • มีภาวะผู้นำสูง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรมสูง
 • สามารถกำหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างดี พร้อมการติดตามงา
 • มีความใส่ใจในการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 40 – 50 years old
 • 15 years of experience in beverage manufacturing
 • Good command of English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational Certificate
 • Chinese speaking
 • Good English

21-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Research & Development
 • Packaging Development /technology expertise
 • Project management skill

21-Apr-17

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • บัญชี
 • Accounting

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • 10 years experience in Human Resource
 • Experience in HR. Functions Recruiting , Payroll

20-Apr-17

 

Applied
 • Graduated in Industrial , Electrical , Mechanical
 • Have experience 5-10 years in Production of HDD
 • Good command in English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • 10 yrs+ exp in Accounting/Taxation/Factory Costing
 • Ability to Communicate in English/ Hold CPD !

11-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล