• Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Event Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและวางแผนได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

24-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

24-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Event Sales Manager Urgent !
 • Event Sales Manager 1 positons
 • 3 Years Minimum experience in EVENT filed

24-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

23-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายงานอีเว้นท์ กิจกรรมการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ๆ
 • ทักษะการพูดดี สามารถเจรจาต่อรอง โน้มน้าว ปิดการขาย

23-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายงานอีเว้นท์ กิจกรรมการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ๆ
 • ทักษะการพูดดี สามารถเจรจาต่อรอง โน้มน้าว ปิดการขาย

23-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Good command of English.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานนอกสถานที่
 • ชอบงานการขายและการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

13-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล