• Degree in Marketing, E-Commerce, Business Admin
 • 5 years of experience in marketing, e-commerce
 • Good command of written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong sales background within hotel/hospitality
 • Knowledgeable on local market analytics
 • Excellent communication and presentation skills

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years of SEO, Internet Marketing experience
 • Experience in E Commerce Marketing is a plus
 • Experience with wholesale websites is a plus

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ความรู้ ด้าน Online Media/E-Commerce.
 • มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง Search Marketing
 • มีพื้นฐานการทำ Content Marketing, SEO, Google Ad.

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล