• พัฒนา Web/Mobile App ด้วย C#.NET
 • พัฒนาระบบ ส่วน front-end, back-end หรือ full stack
 • ทำ unit testing ฟังก์ชันระบบที่ตนเองพัฒนาขึ้น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • 0-2 years’ experience
 • Able to work under high pressure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willing to work as a team
 • Software for Travel Agent
 • 5 years experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Senior Application Developer
 • C# C++ and .Net Technology SQL Server
 • Microsoft Dynamic AX

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Microsoft development full stack
 • Knowledge of coding/UI patterns (ASP.NET MVC)
 • Hand-coded HTML & JavaScript

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำงานกับ Startup
 • มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของ
 • สนับสนุนการเรียนรู้

26-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst
 • Good interpersonal skills

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science,
 • Experience in software development.
 • At least 2-5 years.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 Year Exp./Newly Graduate is welcome
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • or Business Computer or related fields

26-May-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้C# .NET application
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 Years working experience
 • program with C# / .NET MVC Applicants, HTML, CSS
 • Strong analytical and problem solving skills.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in IT or related field
 • At least 3 years in .NET coding
 • Good interpersonal and communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have an experience in C#.Net Web platform
 • experience in jQuery, AngularJS or Other
 • 5 Day working

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#, .Net, ASP.Net, JQuery, JavaScript
 • Web App, Win App, MVC
 • MS SQL, Oracle, Agile

25-May-17

 

Applied

C# .NET Developer (Many positions)

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Deep knowledge of the C# .NET programming
 • 0-4 years of experience working as a developer
 • New grads also welcome

25-May-17

 

Applied

.Net Developer

3i Infotech (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 Yrs of Experienced of programmer, .NET, JAVA
 • VB.NET, ASP.NET, C#, SQL Server, PL/SQL, MVC
 • JQuery, Crystal Report, HTML, AJAX, CSS, Web Form

25-May-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experience with web based application
 • Having object-oriented perspective

25-May-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Knowledge in Microsoft Cloud ,Azure and O365
 • ASP.NET, C#.NET, VB.NET,SharePoint Server, K2

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET developer, C# and SQL server, Azure, JQuerry.
 • Understand web technologies, software applications
 • Work well in team.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Web Application in C#, ASP.NET, MVC
 • nowledge of conception of OOP
 • Knowledge of SQL Command

24-May-17

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

24-May-17

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

24-May-17

 

Applied
 • Able in programmer .NET (VB / C# /ASP)
 • 0 - 3 Years of Experience
 • Database - SQL, PL/SQL ,Oracle

24-May-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • .Net C# / REST
 • Build E-Commerce platform for Australian business
 • Salary negotiable

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java or .NET

23-May-17

 

Applied
 • International company
 • Career progression
 • Great work environment

23-May-17

 

Applied
 • New technologies
 • Career progression
 • Great work environment

23-May-17

 

Applied
 • Software Development
 • .NET Developer
 • Software Developer

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Developer, Java Developer
 • Windows application, web application, Web Service
 • Software Engineer/Developer

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of MVC Framework
 • 2-5 Years of Experience
 • ASP .Net , C# , VB

23-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • Strong development skills in .net
 • Good experience with developing for Web Apps

23-May-17

 

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Development
 • Good in jQuery, AJAX, ASP.NET, C#, Java, SQL
 • Great Work Environment, Permanent

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Developer
 • Programmer
 • Mobile developer

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oracle PL/SQL programming background
 • Experience with Oil & Gas related applications
 • Good English communication

22-May-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

22-May-17

 

Applied
 • Negotiable
 • minimum of 3 years experience
 • able to work with a team

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • Skills required: .NET, MVC, C#, API Integration
 • Telco/VAS background is an added advantage

15-May-17

 

Applied

.Net Developer

AS White Global

กรุงเทพมหานคร

 • Work Life Balance
 • Competitive Salary Package
 • Team-building (company trip, business trip)

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล