• Previous supervisory background
  • 700TOEIC score or higher is preferred
  • Over 7 years experience in Customer Support

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3 yrs experience in Helpdesk or IT Support
  • Good Problem Solving Skills!
  • Excellent Command in English

21-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Customer Support Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล