• Thai staff
  • Currently a demi chef or chef de partie
  • Able and confident to communicate in English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบในการปรุงอาหารและชิมรสชาติอาหาร
  • ควบคุมการทำงานของพนักงานครัวให้ปฏิบัติตามนโยบาย
  • ตรวจเช็คfunctionงานต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา เรียนรู้งานได้เร็ว
  • ประสบการณ์ด้านงานครัวอย่างน้อย 5 ปี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล