• 3 year Experience in a previous chef de partie
 • Great cooking skills
 • An ability to delegate appropriately

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hot Kitchen Chef de Partie

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
 • เพศชาย หญิง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ถึง 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารยุโรปไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ทำอาหารยุโรป

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 - 50 ปี
 • มีประสบกาณณ์ในสายงานเชฟ และ หัวหน้าเชฟ 3 ปีขึั้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานในต่างๆ ประเทศได้

21-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Chef de Partie

BUNTHOMPLOEN LTD., PART.

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in the pastry
 • Knowledge of French pastry
 • Can work on weekend

20-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

15-Jun-17

 

Applied

Chef De partie

Ban Laem Sai Beach Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

15-Jun-17

 

Applied

Demi Chef de Partie

Ban Laem Sai Beach Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

15-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล