CALL CENTER MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • At least 5 years work experience in a call center.
 • Able to travel abroad occasionally.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาและว่าจ้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ชาย / หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Call Center ,Customer Service
 • ผู้จัดการ
 • บริการลูกค้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HEAD OF CALL CENTER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Managing quality control in call center teams
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Experience of managing in a call center

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใจรักงานบริการ
 • ควบคุมทีมงาน Telephone Interviewers
 • มีประสบการณ์ด้าน Call center 5 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • 5-10 years exp. in call center development
 • Analytical,problem solviing,communication skills
 • Good command of English

19-Jun-17

 

Applied
 • Handle customer’s enquiries & complaints
 • Communicate courteously with customers
 • Communicate & coordinate with relevant party

18-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล