• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อ
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation

17-Feb-17

 

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

17-Feb-17

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Business Risk Management
 • Risk Management

17-Feb-17

 

Applied
 • Ability to Manage Multi-Task Under Tight Timeline
 • Excellent in Intepersonal and Communication Skills
 • Experience in Managing Large Number of Transaction

16-Feb-17

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Quality Assurance

16-Feb-17

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Digital Channel
 • Data Leakage Protection

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Well handle projects under his/her supervision
 • Coach / Feedback to team leader and agents

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional Operation Manager
 • Responsible for all plant operation
 • Experienced in regional project management

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ ด้านวางแผนกลยุทธ์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

15-Feb-17

 

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

14-Feb-17

 

Applied
 • Business Operation Officer
 • Leasing
 • Finance

14-Feb-17

 

Applied
 • Business Operational Risk Management
 • At leaset Related Experience 10 years
 • Banking Industry Experience is mandatory

14-Feb-17

 

Applied
 • Fleet and shopping control
 • experienced in start-up and fast-growth company
 • Fluent in English

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operational Risk Management
 • Risk & Control Self Assessment (R&CSA)
 • Risk Measurement & Reporting

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล