• ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
 • ดำเนินการเขียน และทดสอบโปรแกรม

27-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Business Intelligence
 • มีประสบการณ์การออกแบบระบบ SSIS, SSRS, SQL Server
 • Data Analyst

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 - 5 years solid experience in SAP BI tool
 • Proficiency in English both written and spoken

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Intelligence
 • SQL
 • ETL processes

25-May-17

 

Applied
 • Data Warehouse & Analytics Consultant
 • 2 years experience data warehouse,reporting
 • SAP BW,SAP BusinessObjects, Qlik

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 7-10 years of Business Intelligence
 • Good command in English
 • Strong Leadership skill

25-May-17

 

Applied
 • 2+year of BI product development
 • experience- SAP BI would be advantage
 • Strong business and analytical skills

25-May-17

 

Applied
 • Business Intelligence Analyst
 • Data warehousing
 • ETL Development

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing monthly company performance
 • Management reports / presentations
 • Provide information to support budgeting process

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data and data modelling/ financial processes
 • production, logistics, and quality assurance
 • Qlikview

25-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences.
 • Minimum of 2 years direct work experience.
 • Skilled in Cognos BI tools, BI solution activities

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Business Intelligence
 • Knowledge in big data
 • Experience in banking or consulting environments

24-May-17

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

24-May-17

 

Applied
 • Design and maintain database for MIS and report
 • Update sales structure&manage compensation cal.
 • Analyse data and proposed solutions

24-May-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

23-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of professional experience in Business
 • Fluent in English
 • Experience in Python or other programming language

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, 25-35 years of age, Thai nationality
 • 2 years exp in secretarial (aviation /Oil and gas)
 • Excellent in search engine and web base intranet

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • business intelligence and data warehousing
 • Excellent verbal and written communication,consult
 • dashboards,scorecards, reports, user interfaces

22-May-17

 

Applied
 • Be part of a dynamic and progressive team
 • Work within a fun and multi-cultural environment
 • Be part of a successful eCommerce company

22-May-17

 

Applied
 • Owning all Ecommerce data and analysis
 • 2+ year working experience in Data Analytics
 • Fluent Thai and English

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Computer Science/Information Technology
 • Good knowledge in SQL Query statement
 • Excellent problem solving skills

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล