• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องมือสรรหา
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30-40, Male or Female
 • Good knowledge of Compensation & Benefit planning
 • Knowledge of change management, HRM

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารค่าตอบแทน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานในส่วนบริหารค่าตอบแทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • 1-2 years supervisory experience
 • Work on alternate Saturdays

16-Jan-17

 

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

13-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล