• เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant GM - Internal Audit

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • internal audit, internal control, risk assessment,
 • internal audit head, corrective action,
 • annual audit plan, audit program, audit findings

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

VP - Internal Audit

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 10 years’ experience in internal or external audit
 • Experience in Real Estate

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit
 • Age 28-35 years old
 • Minimum of 4 years working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Opportunity to work in one of famous tier1 company
 • work in company which have a good benefit
 • gain more skill as internal audit with Japanese

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and conducting internal audit program.
 • Minimum 5 years of experience for internal audit.
 • Be able to travel to factory sometimes

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting , Finance
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Strong analytical and systematic thinking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23-28 years old
 • Master's or Bachelor's degree in Accounting
 • Experience in data and information analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Audit Manager

THAICOM Public Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Internal Audit
 • Audit evaluation internal control system
 • provide general consultant on control activities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 5-7 years in professional audit experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Age 30 - 37 Years old.
 • Knowledge of Risk Assessment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ 0-2 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Audit
 • Wholesale/Retailer
 • Fraud, Internal control, Internal audit

22-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาสอบบัญชี บัญชี การเงิน
 • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 10 years experience in internal/external
 • Good command in both written and spoken English
 • Internal Audit

22-Mar-17

 

Applied
 • internal audit, ERP, SAP, finance, economics,
 • accountancy, document process, risk management
 • flowchart, english

22-Mar-17

 

Applied
 • Experience as an Auditor in BIG4
 • Degree in Accounting or other related fields
 • Exceptional English communication skills

22-Mar-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

22-Mar-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Management Level
 • 10-15 years in external / internal audit

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit Specialist
 • 5 Years experience in internal or external audit
 • Good interpersonal skill

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years of public accounting/ internal audit
 • Develop quality risk control matrices/ audit plan
 • analysis business process to manage risk

22-Mar-17

 

Applied
 • Accounting
 • Audit
 • Accounting

22-Mar-17

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A. in Accounting, Finance, Economics
 • Manufacturing background is preference
 • Advanced computer skills

22-Mar-17

 

Applied

Internal Audit Senior officer

Siam Gems Group

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

22-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีบัญชี/การเงิน
 • ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 25-30 years old.
 • Minimum 1-3 years of experience in Internal Audit
 • Minimum 1-3 years of experience in Internal Audit

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Internal Auditor

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Senior Internal Auditor
 • Report to Audit Manager
 • Retail Business

21-Mar-17

 

Applied
 • หญิง ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เดินทางต่างจังหวัดได้

21-Mar-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 – 5 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการ การจัดทำการประเมินความเสี่ยง
 • บริหารจัดการ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

21-Mar-17

 

Applied
 • 10 years experience as Internal Audit
 • Relevant professional qualification
 • Good level of English

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit
 • Internal Audit
 • Internal Control Analyst

21-Mar-17

 

Applied
 • Provide risk and internal control environment
 • Provide assurance on the quality of the control
 • Support senior management decision making

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

21-Mar-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance
 • At least 1-2 years of experiences in Internal Audi
 • Computer literate with Microsoft Office programs

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accountancy and BA
 • At least 2 years working experience
 • Able to travel, good communication skill in Eng

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all general audit activities.
 • Prepare management audit/reports.
 • Minimum 3 years of experience in internal audit

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or related fields
 • Experience in internal auditing
 • Computer literacy i.e. Microsoft Office/ SAP

21-Mar-17

 

Applied

Internal Audit Manager

The Mall Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min. 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • The knowledge of accounting or bookkeeping
 • Good interpersonal communication and social skill

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล