• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)
 • มีประสบการณ์ว่าความไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in law
 • Thai Nationality
 • Excellent command of spoken and written English

24-Feb-17

 

Applied
 • To work with one of the Japanese biggest firm
 • To utilize your skills to support business
 • To build up your own connection for future career

24-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years experience required
 • Degree in law
 • Proficiency in both Thai and English

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลง
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำนิติกรรม – สัญญา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี

24-Feb-17

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นิติกร
 • ประสานงานราชการ
 • กฎหมายธุรกิจ

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Attorney at Law

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Attorney
 • Legal
 • Attorney at Law

23-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with license
 • At least 2 years exp. in Drafting Supply Contracts
 • Good command of English and Computer literacy

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or higher Degree in Law
 • New graduate are welcome
 • Thai national

23-Feb-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in law with lawyer license
 • Minimum 4-5 years of experience
 • a great opportunity to have a meaningful impact

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Licensed Thai attorney with Bachelor’s Degree
 • 1-2 years’ experience in Corporate & Commercial
 • Highly proficient in written and spoken English

23-Feb-17

 

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have Lawyer License
 • Drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Good command of English

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

23-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการงานคดีฟ้องเอกสารงานฟ้องคดี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Written and spoken communication skills in English
 • Able to operate under pressure
 • Bachelor's degree or higher in Law

22-Feb-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-29 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75
 • วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • 0-1 years experience the international law firms

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีบุคลิกดี ทัศนะคติบวก มีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีเท่านั้น

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female / Male
 • At least 5 years experience of IP law practice.
 • Salary 60K-100K/ Month

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary to negotiate
 • Minimum of 6 years of experience.
 • Bachelor’s degree in law.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive salary
 • Challenging work environment
 • Year-end bonus

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in corporate field
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Good communication skill in English

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Lawyer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • BA in Law
 • At least 5 years of experience in corporate law
 • Hardworking

21-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุเกินกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการลงทุนแก่ชาวต่างชาติ
 • จัดทำเอกสารการจดทะเบียนบริษัท วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
 • หากมีใบอนุญาตNotarial Public จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Professional experience in law
 • Proficiency in Thai and English

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Attorney

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Providing advice on legal matter, drafting
 • Conducting and enforcing the necessary activities
 • Performing and enforcing the compliance

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assisting Managing Director/Head of Trademark dept
 • Filing and prosecuting Trademark and Copyright
 • Liaising with Thai Department of Intellectual

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing/reviewing Thai and international patent
 • Performing patent searches
 • Filing and prosecution of Thai and international

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีประสบการณ์ทนายความ 2-5 ปี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทนายความ,ว่าความ เสนอพิจารณาและดำเนินการฟ้องคดี

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai lawyers license required
 • Notary license (preferred)
 • Computer literate especially Microsoft word

20-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Lawyer / นิติกร

Preeda Holding Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • Special interest in Intellectual Property field
 • Male/Female, Fast Learner, Excellent English Skill
 • At least 2 years of work experience

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

19-Feb-17

 

Applied
 • LL.B/LL.M
 • Researching laws and past judicial decisions
 • Fluency in both speaking and writing skills

19-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล