• ป.ตรี การเงินการธนาคาร บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเงินการธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Experience in Freight Forwarding Business
 • Good command in English / Japanese

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป การเงินการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจตปท.
 • มีความรู้พื้นฐานด้านสินเชื่อ หรืองานธุรกิจตปท.
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนดี

29-Mar-17

 

Applied
 • Fluent in English
 • Logical thinking and strong problem solving skills
 • Flexible with time

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analytical & Insights, Strong in English
 • 0-5 years working experience in operation process
 • Excellent communications and presentation skills

27-Mar-17

 

Applied
 • Effectively lead Ops team globally
 • Optimise plans for supply partnerships
 • Develop strategy for Hotel related systems/ tools

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านต่างประเทศและงานด้าน SWIFT
 • มีความชำนาญด้านระบบ Aliance
 • มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักในการให้บริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • Analyse customer and product data
 • Set content strategy and KPIs that drive value
 • Build and manage content teams

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล