• มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
 • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
 • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experience in Angular.js for frontend
 • Experience in Asp.net MVC, C# for Backend

25-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female/Thai nationality
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • 2 years experience in ASP.NET, C#

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

22-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • General Manager, Sales VP EVEP BDM
 • Finance, Bank, Insurance, Concierge, Lifestyle,
 • Excellence package, 40+, Young Executive

21-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
 • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

21-Jul-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical Analyst,Programmer,Develoer,VB.Net
 • ASP.Net,Web Developer,Visual Basic,Visual Studio
 • Information Technology,IT,Computer Science

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET MVC
 • C# development
 • Excellent written and spoken English

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ASP.NET, C#, MVC, Web API, Web Service
 • ความรู้ในเรื่องการใช้งาน SQL Server
 • มีความรู้ในเรื่อง Flowchart Diagram

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล