• Inbound Telco Business is preferred
  • Good command in English
  • Excellent working with a luxurious brand preferred

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล