• เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR PROGRAMMER

Isuzu Sanguan Thai Motor Sale Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Programmer VB.NET

Computer Data System Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่อง Crystal Report

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นคนที่มีใจรักบริการ สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับไอที

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Java Programmer

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • 4 years of experienced in programming field
 • Need development skills Web & Windows applications
 • Good knowledge in Database Management Systems

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer / Web Developer

DATA PRODUCTS TOPPAN FORMS LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer/Developer

R T S (2003) Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java programmer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

25-Jun-17

 

Applied

Java Programmer / Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

25-Jun-17

 

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years working experience
 • 45,000฿ up
 • Good command of written and spoken English

24-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Web Programmer

Thairung Partners Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
 • เป็นคนที่มีใจรักบริการ สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับไอที

23-Jun-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

23-Jun-17

 

Applied

.NET Programmer / .NET Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have experience in Financial, Banking, Insurance
 • C#, VB, .NET, Web Service, HTML, CSS, Java Script
 • Application based on 3-tier Architecture

23-Jun-17

 

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

23-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

23-Jun-17

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

23-Jun-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

23-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Cobol Programmer

Staffing Success Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • COBOL development
 • using java\ + SQL
 • Cobol on mainframe

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Friendly Environment
 • Start Up

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

22-Jun-17

 

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

22-Jun-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

22-Jun-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 1-3 years’ experience related to Java Development
 • At least 5 years’ experience

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • combination of training, education and experience
 • 1-3 years’ experience related to Java Development

22-Jun-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 3 year experience in Software development
 • Big Company !! THB 25,000 – 40,000
 • JAVA, C/C++, C#, .NET, VB.Net

22-Jun-17

 

Applied
 • COBOL,application testing, Fix bug, Design System
 • Cobol programming, JCL, CICS, application testing
 • Banking experience

22-Jun-17

 

Applied
 • Coding programming language ABAP
 • Knowledge database SAP and SAP datadict
 • at least 1-3 years working experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC, jQuery
 • Experience in Web Responsive, AngularJS 4

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

22-Jun-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 4 year experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Programmer

Areeya Property Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

SE-Education Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

21-Jun-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

21-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล