• ไม่จำกัดเพศ จำกัดอายุไม่เกิน 35 ปี
 • พัฒนา App, Web, Backend, Frontend โดยภาษา JS
 • ครื่องมือทางภาษาที่ใช้หลัก NodeJS, Express, React

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior VB.Net Programmer
 • RPG/AS400 Programmer
 • See jobs description

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Thai Nationality only

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Knowledge of MVC Framework
 • 2-5 Years of Experience
 • ASP .Net , C# , VB

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Specialist
 • SAP Program Support
 • Programmer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree / higher in Computer Engineering
 • 0-5 years’ experience in system development
 • Computer language, OS & Database, Reporting Tool

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Dynamic AX Programmer

C.S.I. Group

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 4 years of Dynamics AX 2012 Version
 • AX2012 Technical and Development experience
 • Able to perform Analysis of Business Flow

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET C#, Web Service and applications
 • Knowledge of Oracle, PL/SQL, ERP
 • 2-5 years’ experience in manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with .NET, AJAX, Web Service
 • Understanding of SD Lifecycle methodologies
 • System design and development methodology

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 4 year experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

22-May-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

22-May-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Programmer

SE-Education Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

22-May-17

 

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

22-May-17

 

Applied

Programmer

Areeya Property Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

22-May-17

 

Applied
 • COBOL Mainframe Batch / CICS Online / JCL / VSAM
 • JAVA programming, JAVA Script
 • Experience 5 - 10 years in Cobol programming

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 – 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in Java, C#, PL/SQL, UNIX, Oracle and SQL

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

22-May-17

 

Applied

Programmer / Web Developer

DATA PRODUCTS TOPPAN FORMS LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

22-May-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

22-May-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-May-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied

Java Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • programmer
 • J2EE
 • EJB

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ์NET Programmer ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • บ.ติดรถไฟฟ้าพญาไท
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.NET Programmer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

22-May-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java Programmer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in PHP, MySQL, JavaScrip and OOP
 • Write programs in a variety of computer language
 • Good command in English

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

21-May-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer VB.NET

Computer Data System Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่อง Crystal Report

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • 0-1 year of experience in programming
 • Able to work under high pressure

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Programmer

Thairung Partners Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล