• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
 • มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Application Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree with computer engineering
 • 0- 3 years working experiences
 • Some knowledge to use SQL

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชา ยอายุ 25 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา web c#.net.html.html5,jawa

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Programmer

KBTG

ปากเกร็ด

 • Experience in application development life cycle
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Systematic and analytic thinking

18-Jan-17

 

Applied
 • Develop and Testing iOS Application
 • Small company at Silom (nearly BTS line)
 • More than 2 years EXP in programming iOS App

17-Jan-17

 

Applied
 • เขียนLinux,HTML5,CSS3 และJavascript ,ใช้Node.jsได้
 • เขียนโปรแกรมบริหารDatabase PostGreSQL หรือSQLอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล