• มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
 • MS Visual Studio C#/VB .NET Framework
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, C#

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree
 • Tool for website development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนเว็บตัวภาษา PHP ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความชำนาญในการเขียนWeb-Based Programming
 • หากมีความรู้ ชำนาญ Linux จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 30-35
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in Software Development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -
 • -
 • -

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science ,Computer Engineer
 • 1 years' experience in programming and website
 • Fresh graduate are also welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และ Social Med
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้านภาษา C#, CSS, PHP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ทำงานร่วมกับ Graphic Designer

23-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน HTML, JavaScript, CSS ได้
 • ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience with PHP (OOP) programming
 • Experience with Laravel framework is a plus
 • Good English language skills complete your profile

22-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering หรือใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ PHP, Code editor, JQuery, Ajax, Json
 • มีประสบการณ์ด้าน MySQL, CSS, Bootstrap, Mongo DB

22-Mar-17

 

Applied
 • Must have Experience in Web Application
 • Have experience with open source technology
 • Have experience with cross platform webpage desige

22-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พัตนาเว็บไซต์ทั้ง frontend และ backend ตาม spec
 • ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียลงใน website
 • ออกแบบ UI ระบบโดยคำนึงถึง UX (User eXperience)

22-Mar-17

 

Applied

Web Programmer

Thaiway Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • พัฒนาระบบด้วย PHP & MySQL
 • ดูแล Website ของบริษัท
 • ดูแลระบบภายในองค์กร

22-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer / Web master

CHECK INN PROPERTIES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SEO

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any field related to computer
 • Good Skill in web/mobile application development
 • Flexible Working Hours @BTS Aree

22-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
 • เว็บโปรแกรมเมอร์
 • สร้าง ออกแบบ พัฒนา แก้ไข ดูแล บริหาร

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 0 -1 year experience in web-application
 • New graduate also welcome, bring project

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • programmer
 • Web Application
 • software

21-Mar-17

 

Applied
 • Having experience in web application, admin web
 • Having knowledge in control & config web board
 • Having Knowledge English communication skill.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science or related.
 • At least 2 years' experience
 • C Sharp(MVC), PHP, JavaScript (jQuery),

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล พัฒนาและจัดทำ website ของบริษัท update ข้อมูล

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม C#.Net ได้
 • มีประสบกาษณ์ 1 ปี
 • เขียนโปรแกรมได้

21-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานนี้ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ใกล้สถานีBTSเอกมัย ทำงานจันทร์ถึงศุกร์10:00-19:00น
 • เงินเดือนพิจารณาตามฐานเงินเดือนเดิม(ตามความสามารถ)

21-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

21-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design/Create PHP web application
 • UI/UX with graphic design
 • Take ownership of your job with superb training!

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP, MySQL, JavaScript and CSS.
 • Object Oriented Development
 • Salary: 20,000 - 35,000 THB (Based on experience)

21-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male & Female, Thai Nationality Age between 24-28
 • degree in Computer Engineering / Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience in Web

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีความอดทนในการทำงาน

21-Mar-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบป.ตรี วิทย์หรือวิศวะด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้าน C#.Net ASP.net ABAP
 • บริษัท ให้โอกาสกับคุนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่

20-Mar-17

 

Applied
 • พัฒนาการทำเว็บไซต์โดย coding หรือ CMS
 • ใช้งาน PHP, MySQL, JavaScript ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจใน UI/UX เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียน WEBเเละ mobile application
 • PHP, Application Android
 • มีความรู้ MySQL หรือ SQL Server

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Programmer

Muang Saad Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

20-Mar-17

 

Applied
 • Java, PHP, HTML/CSS and JavaScript/jQuery
 • Oracle, MySQL, Microsoft SQL etc.
 • Design Database System and develop Web Application

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

20-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Web Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting growing business, UK clients, Start-ups
 • PHP, JS, HTML
 • 20000-35000 THB

20-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer / Web Developer

DATA PRODUCTS TOPPAN FORMS LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบดูแลหน้าเวปไซด์ ออกแบบ

20-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Mar-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 year working experience in PHP Programming

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • php
 • programming
 • web application development

18-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • HTML, JavaScript,Web techonologies
 • Building and deploying web applications, database

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing, develop , testing web sites
 • Knowledge in PHP or ASP.Net
 • Knowledge in MySQL, SQL Server, or Oracle database

15-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการทำเว็บ e-commerce อย่างมืออาชีพ

15-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล