• Web Programmer
  • Web Designer
  • Programming/Graphic design

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer / Web Developer

DATA PRODUCTS TOPPAN FORMS LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • มีใจรักในการพัฒนา Software
  • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

26-Jun-17

 

Applied

Web Programmer

Thairung Partners Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล