• ติดตามผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมภายในบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานการประชุม, จดบันทึกการประชุม
 • จัดการและเก็บรักษาข้อมูล รวมทั้งระบบเอกสารต่างๆ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Secretary's task to MD
 • Handling HR Job as Commission & Time Keeping
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

25-Mar-17

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

24-Mar-17

 

Applied
 • Female & Age 22-30 years old
 • Bachelor&'s Degree or higher in English
 • Able to travel and work in upcountry

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in any field
 • At least one year experience as secretary
 • Good-Excellence English skill

22-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience as Secretary

22-Mar-17

 

Applied
 • Need Secretary in Acct. / HR / International Dept.
 • Able to work under pressure and good personality
 • Welcome new graduated(have exp. will be advantage)

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล