• จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดเก็บและจัดทำระบบทะเบียนรายงานการประชุม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in corporate secretariat
 • Good Translation skill
 • Excellent command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • company secretary
 • law
 • set

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงิน
 • จัดทำข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
 • มีความรู้พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive benefits and Allowances
 • Good command of written and spoken English
 • Minimun 5 years of experience in related filed.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ผ่านหลักสูตรการเป็นเลขานุการบริษัท
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in English
 • 5-10 years of experiences
 • Very good Thai to English translation skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Secretary Manager (Legal)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in compliance or corporate secretary.
 • Familiar with the Public Limited Company Act
 • Good SEC Act, and SEC & SET knowledge

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ Corporate Secretary อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

25-May-17

 

Applied
 • Preparation for Board of Directors / Shareholders
 • Assisting to manage all corporate matters
 • Appropriately coordinating with all departments

25-May-17

 

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

24-May-17

 

Applied
 • Assistant to company secretary
 • secretary
 • assistant

24-May-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

24-May-17

 

Applied
 • Experience as a Corporate Secretary.
 • Corporate lawyer if preferred.
 • Good command of English both in spoken and written

24-May-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ
 • ดูแลด้านหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สนธิ
 • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

23-May-17

 

Applied
 • Female, age 25-30
 • Secretary and Admin.
 • Good human relationship with service-oriented mind

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง,อายุ 25-30 ปี
 • จัดทำรายงานประจำปี,มีความรู้เกี่ยวกับ กลต.และ ตลท.
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัทมหาชน

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสที่จะทำงานกับบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่
 • มีความท้าทาย ที่จะเรียนรู้พํฒนาตนเองกับสิ่งใหม่ ๆ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Role
 • Great company
 • Great package

22-May-17

 

Applied
 • Good command of spoken English
 • 5-10 years of experiences
 • Bachelor degree in laws

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์

22-May-17

 

Applied
 • Preparing documents for Board of Directors
 • Possess basic knowledge of Listed Companies
 • 2 years of experience in corporate secretary

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree (or equivalent) in any field
 • Fresh graduates are welcome
 • Good English language skills

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in complianc, audit, Risk Manag
 • Strong business acumen
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายมหาชน

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • min 4 year Exp. in Secretary, listed company
 • good command in English (Toeic 700)

22-May-17

 

Applied
 • BA or Higher in Laws / Faculty of Arts
 • 5 year’s experiences in Corporate Secretary
 • knowledge of regulations governing telecom

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age around 22-26 years old
 • 1-2 years experience as Translator
 • Fresh graduated are welcome

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overseeing Report relative with SEC/SET/SGX
 • Give a suggestion/guide for stockholder
 • 8 years up in relate field

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all required shareholder meeting, and Board
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Certificate of Attorney from Lawyer Council ofThai

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล