• เพศ ชาย/หญิง อายุ 38-44
 • ระดับการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ เลขานุการ และ การลงทุน อย่างน้อย 7 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years of experience in corporate secretariat
 • Good Translation skill
 • Excellent command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • Company Secretary's and BOD
 • company's IR strategy the focuses on communicating
 • good command of English writing and speaking

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์โดยรวม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการประสานงาน

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Company Secretary

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Company Secretary
 • Compliance
 • Very good English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท
 • ประสานงานผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กฎระเบียบข้อบังคับของ SET SEC
 • กฎหมายบริษัทมหาชน
 • เข้าใจเกี่ยวกับ Sustainability Development

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ,มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์

19-Jul-17

 

Applied
 • Company Secretary
 • Good knowledge of the rules of SET SEC
 • Organizing and preparing presentation for Board

19-Jul-17

 

Applied

Corporate Secretary Manager (Legal)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage Shareholders and Board Committees' meeting
 • Advice and recommendations pertaining to legal
 • control Board of Director's policy in order

19-Jul-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์(มหาชน)
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • เข้าใจกฎระเบียบของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

19-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 • ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต

18-Jul-17

 

Applied

AVP Corporate Secretary

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor,control utilization of CAPEX and OPEX
 • Manage annual shareholders meeting with SEC/SET
 • Corporate Secretary role from Listed Company

18-Jul-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

COMPANY SECRETARY

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, female, aged 33-38 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Law, Management
 • A minimum of 3 years of experience

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality,Only Female,Bachelor Degree
 • New Grad and Experienced person also OK!
 • Good command of English,Coordinator,Assistant

18-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ Corporate Secretary อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

18-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุมตั้งแต่ 3 ปีข
 • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all required shareholder meeting, and Board
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Certificate of Attorney from Lawyer Council ofThai

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Law,Finance,Business Admin
 • Minimum 3 years of experience in related field
 • Excellent command of English and computer literacy

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary in Law firm
 • Law firm
 • BTS Line

18-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดเก็บและจัดทำระบบทะเบียนรายงานการประชุม

17-Jul-17

 

Applied
 • จัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

17-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for all related board and Shareholders
 • Manage the secretarial tasks
 • Familiar with the Public company limited Act.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

17-Jul-17

 

Applied
 • Handle Shareholders Meetings
 • Bachelor’s Degree in Laws or related
 • 3-5 years experienced in Corporate Secretary

17-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience as Asst Company Secretary
 • Knowledge of SET, SEC, Public Limited Company
 • Master or Bachelor degree in Law

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล