• เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Management
 • Work experience as an Executive Secretary
 • Basic computer skills (Excel, PowerPoint)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary & Translator to Team MD
 • Salary : 25000
 • work Mon-Fri 8.30 -17.30

17-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการบริหารจัดการ
 • มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, over 30 years old.
 • Excellent command in English.
 • Computer skills PowerPoint, Excel, Pivot.

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเลขาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงาน นัดประชุม บันทึกรายงานการประชุม
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary to Managing Director
 • Hard working English Speaker
 • Good communication skills

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล