• วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor´s Degree or higher Major Pharmacy
 • Experience: 5 years (or more) of experience in the
 • Skills/Licenses: Pharmacist

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with Production, R&D,HR,Purchasing
 • Manage and control performance of QC staffs
 • More than 2 years experience in quality Assurance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดการบริการระบบ Stock ของห้องยา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure compliance of all Manufacturing Operation
 • Monitor the cGMP compliance program and HACCP
 • Certification“First-Class pharmacist”Drug Act 2510

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy with license
 • Be able to work under pressure
 • Good command of English and Computer literacy

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดยาตามใบสั่งแพทย์
 • เช็คสต็อค, นับยา, แพ็คยา
 • ปวช. - ปวส./ผ่านหลักสูตร ผช.ห้องยา

26-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านเภสัชกร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุติปริญญาตรี สาขาเภสัช
 • หากมึประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

 

Applied
 • 0-3 years of working experience in pharmaceutical
 • Having knowledge in GMP, HACCP, ISO or SAP
 • Good command of written and spoken English

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • bachelor degree in Pharmacy or Analytical field.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Fluent in spoken and written English.

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

25-Jul-17

 

Applied

เภสัชกร

Utopian Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in pharmacy
 • Computer literacy(MS.Office,Email)
 • English literacy(Reading,Writing,Speaking)

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in pharmacy
 • Computer literacy
 • English literacy

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pharmaceutical Manufacturing
 • Amata City, Rayong
 • Mon-Fri

21-Jul-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

20-Jul-17

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical Science
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP/PICs
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือไม่จำเป็น

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล