• ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Management Information System
 • Experienced in Business Continuity Management
 • Good analytical, organizational and decision

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Strategic Marketing Planning
 • Exp. in Adhoc projects or special projects
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Able work at Hi-Tech Industrial Estate,Ayutthaya

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสต็อคหรือคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชีสต็อค

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขามีประสบการณ์การทำงาน
 • จัดหาและติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ
 • ทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Compliance, Committee Secretary
 • Good command of English
 • Good knowledge of Law & Regulations about S&L

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • Experiences in Regulatory Compliance (Banking)
 • BOT, SEC, SET, OIC, NCB regulation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-10 yrs in Compliance (Banking)
 • Good command of English
 • Good knowledge of AML Compliance

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์
 • รับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นทีมได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age 28 years old up and good looking
 • Good command of Japanese
 • good negotiation skill marketing experience requir

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • ประสบการณ์งานธุรการอย่างน้อย 3-5 ปี
 • การจัดการพนักงานขับรถส่วนกลางและการประกันภัยรถยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Thai Male or Female, Age 25-35 years old
 • Good in English skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Employee Relations Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • การประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารองค์กร
 • Social Media

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • senior customer service, Operations, Ocean Import
 • Senior Operation
 • freight forwarding company, Logistics

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To order product and parts
 • To check and control stock & inventory
 • To source new suppliers for components and process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age below 35 years/ 3-5 years
 • Bachelor’s or higher in related field
 • Create content marketing initiatives

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3 years experiences in accounting
 • Good communication skills, both English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Finance and Accounting Officer
 • Preparing vouchers (payment, receipt, journal, etc
 • VAT, Tax, Asset

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education Required: Bachelor’s degree
 • English and computer (Microsoft Office)
 • Experience: 3 – 5 years

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • train
 • deveop
 • curriculum development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or master degree in economics
 • 3 years experience in financial marketing
 • developing and implementing complex marketing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age 25 – 30 year
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineer
 • At least 3-5 years of work experience in construct

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organizing food products and laboratories
 • Testing routine and specific science laboratories
 • Checking laboratory materials and documents

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's degree in HRM / HRD
 • 2 year’s experience in Training & Development
 • Male/Female Age not over 30 years

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience as Safety Officer
 • experienced in 5S, ISO 9001, ISO14000,OHSAS 18001
 • Degree in Occupational Health & Safety,

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Male/Female 27-35 years up
 • at least 3 year preferable
 • Computer literacy , Analizing Skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกฎหมาย
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

25-Apr-17

 

Applied

Senior Officer Planning and Logistic

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws.
 • 3-5 years of legal experience preferred.
 • Excellent command of written and spoken English.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs+ exp in Accounting Field
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Excellent Command of English

25-Apr-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Environmental Science
 • 0-8 Years in electronics manufacturing
 • Responsible for ISO 14001 & Waste management.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาโทขึ้นไป (จบต่างประเทศ)สาขาการตลาดต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ประเมิน

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล