• เงินตราต่างประเทศ
 • การเงิน
 • การกู้ยืมเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • Attractive remuneration package
 • to work with long history company

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Proficient in English
 • Knowledge in law
 • Experience in dealing with governmental authoritie

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Experiences in Regulatory Compliance (Banking)
 • BOT, SEC, SET, OIC, NCB regulation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-10 yrs in Compliance (Banking)
 • Good command of English
 • Good knowledge of AML Compliance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Compliance, Committee Secretary
 • Good command of English
 • Good knowledge of Law & Regulations about S&L

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CS export-import 5-year experience in seafreight
 • English speaking and writing skills, operate PC
 • 5-working day with performance bonus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • Well known branch process and/or policy
 • Good command of labor law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cross check & summary report of total Incentive
 • Summary & submit Sale result report to TSR partner
 • Have exp of Sale Incentive procedures of payment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ในทำงานด้าน Online CommunicatMarketing
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Taking care for maintenance payment
 • Verify and understand type of Leasing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Accounting
 • Interpersonal
 • Experience in Accounting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in administrative at least 2 -3 years
 • Good service mind and personality relationship
 • Excellent of communication in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 • จัดการงานและบริหารงานเอง

21-Jul-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • 2-4 years experience in logistics or import-export
 • Thai Nationality only

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

21-Jul-17

 

Applied

Recruitment Officer / Senior Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in any field.
 • 5 years experience in Human Resources Management
 • Excellent in English communication and written

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in Statistics
 • experience with SQL programming
 • Good communication skills

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Compliance
 • Strong analytical skills and detail oriented
 • Experience in life insurance or financial services

21-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 years of experience in law firm
 • Excellent command in Thai / English
 • Strong knowledge of Thai laws and international

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Management Information System
 • Experienced in Business Continuity Management
 • Good analytical, organizational and decision

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good attitude and communication.
 • 0 - 3 years experiences with chemicals background.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • Working experience from banking
 • Strong analytical minded person

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality, male, aged 35 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • At least 2 years of investment experience

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 Year Experience in Law Firm or Corporate Legal
 • Excellent command in English (TOEIC Scores > 800)
 • Support Bridgestone Group Companies in Thailand

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/ Female age over 35 yrs old/
 • 5 yrs+ exp in credit analyst from banking/ leasing
 • Excellent English/ Proficiency in Excel

21-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Company Secretary's and BOD
 • company's IR strategy the focuses on communicating
 • good command of English writing and speaking

21-Jul-17

 

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Capital Investment and Leasing
 • Risk analysis, Finance & Credit Analysis
 • Machines, Factory Equipment

21-Jul-17

 

Applied
 • Good command in English both writing and speaking
 • B.A Degree in Communication Arts or any related
 • 1-2 years experienced in photograph

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in compliance area
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • BA or higher in Logistics
 • 1-3 years experience in export – import
 • Good Command in Business English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การตลาด
 • บริหารการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดในบริษัทประกันภัย

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, 25 - 32 years old.
 • Bachelor's degree or higher in HRM
 • 2-8 years’ experience in HR & Administration

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Financial
 • AR, AP, Fix Asset, Inventory recording
 • Tax

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล