• ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด , สื่อสาร , นิเทศน์
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Visa and Work Permit, English, HRM
 • Service Minded, Analytic, Organizational
 • Attention to details, Multicultural environment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 year exp in law firm or legal / compliance
 • Excellent command in English (TOEIC Scores > 800)
 • Support Bridgestone Group Companies in Thailand

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านส่งออก
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการลดต้นทุน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor of Engineer
 • Having 0 - 3 years of work experience
 • Toeic Test 700+

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting Officer (AP)/หัวหน้าแผนกบัญชี

RK Property Buriram Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Minimum of 2 year’s experience as a Chief account
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 25-35
 • Bachelor Degree or higher in Marketing, Business
 • 2-5 years experience in online-offline marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 yrs in Banking with Compliance/Law/Audit Exp.
 • Good command of English
 • Good knowledge in Exchange Control, Market Risk

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To go to sign contract with customer
 • To calculate for all of finance program
 • To prepare credit application in English language

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • One of Thailand's leading property developers
 • Experienced in related filed
 • Growth Opportunity

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchaing
 • Procument
 • Sourcing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 30-40 years old
 • To take care of SMEs clients
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience 3 years in related fields
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai Nationality, Male 30-35 years old

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review potential new investments.
 • Experience in real estate investment, property.
 • Good command of written and spoken English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform all accounting transaction
 • ์Negotiation skill, Telecom and Network
 • CPA or auditing experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong analytical skills
 • Ability to work independently
 • Proficient in MS Office Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR Officer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing the payroll process.
 • Managing employee relations and staff welfare.
 • HRIS database and ensure the accuracy of all data

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ Retail, ธุรกิจค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรืออื่นๆได้
 • เคยบริหารสินค้า Brand Name

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan & execute marketing activities
 • Able to work under pressure and tight deadline
 • Fast learner, problem solver

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To coordinate with Oversea, Carrier, Shipping
 • To manages the import/export process
 • To follow up import and export shipment documents

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน เข้าใจการทำงานของ Windows, Linux

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in accounting/ Finance
 • Master and CPA is a plus
 • Provide information for board and audit committee

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Food Science
 • Male/female, aged 26-35 years old.
 • Having some background in food laboratory

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • commercial
 • marketing
 • proposal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานสรรหา คัดเลือกพนักงาน
 • รักษาความลับและข้อมูลของบริษัทได้ดี
 • มีความอดทนและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fertilizer, SEO search engine
 • digital Marketing, social media
 • strategy, Adobe software

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1-3 years’ experience in logistics, transportation
 • Knowledge of ERP, Free Zone, Import, Export

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience at a legal consultant
 • Expertise in Commercial law is highly preferred
 • Proven ability to perform legal research

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemical
 • Purchase
 • International

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior HR Officer (General Affairs)

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Being a contact with HQ Japan for administration
 • Prepare and make accounting report submitted
 • support Administration Department for translation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านงานจัดซื้อ
 • สรรหาและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ เจรจาและต่อรองราคา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Human Resources or any related field
 • 3 years’ experience in recruitment
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ประสบการณ์บัญชีและการเงิน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prescreening candidate and record candidate data
 • 3 years experience in HR Payroll
 • Excellent in English (TOEIC 700)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control Purchasing cost & Purchasing Rule
 • Excellent in English (TOEIC 700)
 • Planning Purchasing strategy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Actuarial Science, Accounting
 • Thai national, aged 25 - 30 years old
 • 3 years of experience in HR

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Stable Big Leasing Company with good benefit
 • Experience in Banking & Leasing field
 • Working for Leasing Providing Service Company

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be concise
 • Be concise
 • Be concise

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล