• ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export Import
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการ์งานด้านประกันภัย Motor และ Non Motor
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Dymamics AX ได้
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 4years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเหนือกว่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least one year of experience in Corporate Legal
 • Experience in drafting, reviewing and revising
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Having 0-3 years of work experience in Finance
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background sales promotion executive
 • Analyze market trends
 • Direct Marketing experience in sales promotion.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female 28 years and above
 • Bachelor's Degree Major : Human resource or relate
 • Experience 5 years in Training and Development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Administrationor other relate
 • 3-4 years experienced
 • Proactive, Good interpersonal, communication

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Professional Safety Officer
 • Ramayana Water Park, Thailand
 • Safety Officer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านารจัดทำเงินเดือน 3-5 ปี
 • จัดทำ Payroll Report

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher degree in accounting field
 • 5 years of experience in accounting payable
 • Experience in doing financial statement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Set pricing to meet revenue and profitability goal
 • Define the product strategy and roadmap
 • Managing tradeshows, product launch,

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • UAT AS400, Life Asia system
 • Product, Pricing, Actuarial
 • Actuary, Product Implementation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Employee Relations Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Age 28 - 35 years old
 • 5 years up
 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
 • Keep track of quality, quantity, stock levels
 • Manage logistics, warehouse, transportation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for all activities related to payroll
 • Detail & result oriented for every assigned task
 • Coordinating with expatriate to the business visa

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.1yrs. experience in information security
 • Knowledge of information security foundation
 • Cert. CISSP ,Security+, knowledge of ISO 27001

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Establish the regulatory compliance program, e.g
 • Internal Audit Control
 • Experienced working with Big 4 firm, PWC, E&Y,KPMG

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • recruiting
 • outsourcing
 • researching and contacting community

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MIS
 • SAS
 • Data Analysis

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Senior officer

Siam Gems Group

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Age between 25 - 34 years old
 • 2-3 years experience as Network Engineer

19-Feb-17

 

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

19-Feb-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

19-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

18-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in communications
 • Detail oriented and passionate about fashion
 • Photoshop skill will be an advantage

18-Feb-17

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • utilize your skills in sales and marketing
 • Attractive remuneration package

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and engineering
 • Attractive remuneration package

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in cost accounting
 • Cost analysis
 • Good leadership and good communication

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชี-การเงิน 5-10 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree Accounting.
 • Previous experience of reporting packages.
 • Able to work independently.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of related field.
 • At least 5 - 8 years’ experience
 • Good Communication in English.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำสื่อด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • product design to capture market
 • Project the marketing and product trend.
 • Define product competitiveness

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent English
 • CTW Office
 • Self driven

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Accounting, Auditor, CPA
 • Experienced in start-up and fast-growth company
 • Yong talented, and eager to learn and implement

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาและคัดสรรผู้เช่า ตามแผนและนโยบายของบริษัท
 • อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ในสายงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Graduated in Accounting
 • Experience in Accounting 5-10 years
 • Experience in NGO Accountant will be a plus

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience in sales and marketing
 • Good command in English skills especially

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล