• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีปสก.เกี่ยวกับ digital marketing, social media
 • ความรู้เกี่ยวกับ web development (HTML)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female only, age 24-26 years old
 • degree in Communication, PR & Advertising
 • Experience in social media handling , PR agency

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Digital Marketing, such as, Facebook
 • Planning, development, and Online media
 • Responsible for the Digital Marketing organization

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำ Marketing Communication Plan
 • ดูแลเรื่อง Brand ในบางบริษัท
 • ปริญญาตรี ออกแบบ และประชาสัมพันธ์

25-Jun-17

 

Applied
 • ์Marketing, Sales, Receptionist
 • Business Administration, Marketing, Communication
 • 1-2 years of experiences

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Excellent English
 • Past experiences and successes in PR

24-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for In-store and offline media
 • Survey, collect data, and analyze each media
 • Coordinate with internal and external persons

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration.
 • 2-3 years’ work experiences in Advertising.
 • Be able to communication in English.

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, 25 years or more
 • Good english conversation and writing
 • Minimum 2 years relevant positions

20-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • interested in Retail business and automotive
 • Degree in Marketing,Intregrated Marketing Commu
 • Sales promotion & brand communication planning

20-Jun-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล