• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-5 yrs. experiences
 • Sales and Credit analysis
 • 5 days working (8:30 - 17:30 hrs)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience in Secretarial, Admin tasks
 • Good command of English, good computer literacy
 • Good in PowerPoint & Excel (doing MIS reports)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age over 35 yrs old/
 • 5 yrs+ exp in credit analyst from banking/ leasing
 • Excellent English/ Proficiency in Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Capital Investment and Leasing
 • Risk analysis, Finance & Credit Analysis
 • Machines, Factory Equipment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master degree in Finance or Economics
 • underwriting corporate fleet case
 • Good communication and presentation in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work Stable Big Leasing Company with good benefit
 • Experience in Banking & Leasing field
 • Working for Leasing Providing Service Company

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้า
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

27-Jul-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide and generate operation and ad-hoc report
 • Provide VBA (Macro) for internal supporting
 • Assist in testing system which related loan orig

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master's degree with at least 2 years
 • Some banking or financial background is preferred
 • English literacy / fluency is a plus

26-Jul-17

 

Applied
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI)
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

26-Jul-17

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Finance
 • Credit Management

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Finance, Accounting
 • Sufficient knowledge in computer literacy
 • 5 years experience in Finance, Leasing

26-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • Passion for success and can do attitude

26-Jul-17

 

Applied
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Strong Experience in Project Finance Analysis

26-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
 • ทำสัญญาเช่าซื้อ

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ20-30 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป
 • วุฒิปวช ขึ้นไป พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาทีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

 

Applied
 • Organizing & Controlling on A/R-Collection
 • A/R aging report and VAT reconciliation
 • Handling billing preparation

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control after approval execution in compliance
 • Services for a designated portfolio
 • Identify business opportunities or concerns

22-Jul-17

 

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Grow your career in Credit Management!
 • Work with a very supportive manager and team!
 • Be part of a successful global organization!

10-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล