• Trainer
 • 3 years experience with relevant knowledge
 • Good communication, and Interpersonal skill

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • โทรหาลูกค้าเก่าและใหม่เพื่อสอบถาม Order
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา GPA. 2.50
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรับ (SFI)
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years of experience in the same role
 • Service-oriented
 • Good office management skills

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล