• Bachelor’s degree Age between 23-33 years old
 • Accuracy and attention to detail
 • Good computer and keyboard skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • ปวช.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรกิจสินค้าออนไลน์

19-May-17

 

Applied
 • Seeking talented Data Support persons
 • Fantastic opportunity to work within Big Data
 • Role open to local candidates only

07-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล