• Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit analyst
 • accountancy
 • credit risk

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-5 years working experience in credit analysis
 • Bachelor degree in Finance
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-34 years old

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years of direct experience in this field
 • Minimum 3 years of experience in management level
 • Strong financial analytical skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics.
 • 4 years experiences in credit analyst
 • Good command in English with computer literacy.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Monitoring
 • New Graduated are welcome
 • 0-2 Expeience in banking

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of direct experience in this field
 • Minimum 3 years of experience in management level
 • Strong financial analytical skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control of the standard/personalized credit limit
 • Managing customer credit risk.
 • Review of payment terms negotiated by sale people.

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or master degree in finance
 • 5 years in credit analysis
 • Analyze, verify and review thoroughly financial

29-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female 25-30 years old
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years experience in credit analysis

29-May-17

 

Applied
 • Credit analysis and management
 • Productivity improvement
 • Anti-Money Laundering

29-May-17

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

29-May-17

 

Applied
 • Credit and financial analysis
 • Corporate banking products
 • 2 years direct experience

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance/ Economics
 • 2-3 yrs+ exp as Credit Analyst in Banking/ Leasing
 • Good Command of English

29-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Required at least GPA 3.00 in Accounting, finance
 • 0 - 5 yrs in Audit, Account, Analyst, Management
 • Good English, Tax, Credit, banking, Financial

29-May-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • new graduate
 • Master Degree

29-May-17

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 1 year of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

29-May-17

 

Applied
 • Degree in business, finance, economics
 • Experience in credit analysis
 • Excellent in English

28-May-17

 

Applied
 • TOEIC/Accounting/Reconcile/communication skills
 • Credit & Collection Analyst/AP/
 • Fluent in English/ Analytical skills/

26-May-17

 

Applied
 • credit analyst, customer accounts, debt collection
 • financial data, marketing information,
 • Refining & marketing credit standard

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย และบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • ขยายขอบเขตพื้นที่การขาย เพื่อเป็นผู้นำคู่แข่งทางกา

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • Analyze client financial statement
 • Experience in credit analyst(Leasing company)
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

26-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า
 • วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์มาแล้ว 1ปี

25-May-17

 

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

25-May-17

 

Applied
 • Manager 50,000 - 80,000 THB
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • At least 10 years experience in Credit Analyst in

25-May-17

 

Applied
 • Fluent Thai language & English.
 • At least 2 year(s) of working experience.
 • At least Bachelor's Degree.

25-May-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/สินเชื่อธุรกิจSME

24-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์
 • วิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า

24-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Minimum 5 years direct experience as RM
 • Having background in Investment banking
 • Having background in Corporate Banking

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Experience in credit analysis, proficient in Excel
 • Good written and spoken English

24-May-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Credit Assessment
 • Collection

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 5 years experiences in credit analyst
 • Proficient in Excel and calculation

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit analysis
 • credit risk
 • Credit Review

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล