• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การด้านการทำ TQM, KAIZEN
 • มีความรู้ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์การทำงานระบบ Storage
 • Cloud Computing
 • ปรับปรุง Configuration ต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • development and implementation of MES/MOM solution
 • data analysis & data mining skills
 • Strong software engineering and technical analysis

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรอุตสาหการ
 • เคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม/ทำงานเป็นทีม
 • เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years of work experience in PLC program
 • Degree or higher in Electrical or Control Engineer
 • Knowledge in Siemens S7 PLC

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DatabaseAdmin./NetworkEng./SystemEng.
 • ป.ตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย ฯลฯ
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรือระบบฐานข้อมูล

25-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ขับขี่รถยนต์และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • Knowledge of design function and VA/VE thinking
 • Able to work under pressure

13-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล