• เพศชาย อายุไม่เกิด 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 5 - 7 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Age between 25 - 34 years old
 • 2-3 years experience as Network Engineer

26-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

24-Feb-17

 

Applied
 • development and implementation of MES/MOM solution
 • data analysis & data mining skills
 • Strong software engineering and technical analysis

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • IT hardware maintenance
 • Understanding Operating System
 • Implement Security Hardening Server.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Graduates are welcome
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Business
 • Automotive Industry

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering or related field
 • 0-5 years, preferable in Electronics Manufacturing
 • Work well under stress and pressure

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล