• เข้าใจและคุ้นเคยขั้นตอนการประมูลโปรเจค
 • จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จะใช้ในการอบรมต่างๆ
 • มีะความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวเครื่องกล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • Officer
 • มีประสบการในสายงานด้านการโรงแรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านวิศวอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์งานระบบคุณภาพ BRC GMP HACCP

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Officer
 • hotel เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • จป.วิชาชีพ

18-Jan-17

 

Applied
 • Sales service
 • Sales engineer
 • Sales Techical

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านวิศวอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์งานระบบคุณภาพ BRC GMP HACCP

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • Knowledge of design function and VA/VE thinking
 • Able to work under pressure

16-Jan-17

 

Applied
 • Graduate bachelor or above in elctrical or related
 • 2 years exp. in automation system
 • Strong knowledgein PLC, SCADA

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

13-Jan-17

 

Applied
 • development and implementation of MES/MOM solution
 • data analysis & data mining skills
 • Strong software engineering and technical analysis

13-Jan-17

 

Applied
 • degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Age between 25 - 34 years old
 • 2-3 years experience as Network Engineer

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล