• บริการลูกค้า
 • วุฒิ ม.6/ ปวช - ป ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงจาก ธุรกิจ B2B หรือ ด้านการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5- 10 ปีขึ้นไปเคยคุมทีมมากกว่า 6 คน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficient in written and spoken English and Thai
 • Disciplined and Self-Driven
 • Able to pick up the trade of business quickly

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียน และตอบข้อซักถามลูกค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (เท่านั้น)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาส
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Internet

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • Good command of English
 • Service minded and have good personality

19-Jul-17

 

Applied
 • english
 • part-time
 • customer

18-Jul-17

 

Applied
 • Strong interpersonal communication skill
 • Bachelor degree in any related field
 • Has experiences within Shipping and Logistics

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

18-Jul-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

18-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality.
 • Age between 23-28 years old.
 • Fair to Good command of English.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

17-Jul-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

17-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

17-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพด้านงานบริการ

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของลูกค้า

14-Jul-17

 

Applied
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน เน้นมีใจรักด้านการบริการ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และมีทักษะ

14-Jul-17

 

Applied
 • customer service
 • website
 • eCommerce

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachalor Degree in any fileld.Fair in English.
 • Minimum 3-5 years for experience in Ocean Export.
 • Available to work at Chaingmai Branch.

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี
 • สามารถในการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

14-Jul-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล