• ดูแลด้านระบบ Hardware คอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส
 • มีความรู้ด้านระบบเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Hardware)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

27-Apr-17

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer,UPS
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการ Back up ข้อมูล

27-Apr-17

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล