• ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Information Technology
 • Male, 25 – 28 years old
 • 2-3 years experience in supporting infrastructure

21-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

20-Apr-17

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล