• Respond for marketing and communication materials
 • Coordinate with SEA, Thailand, Indo - China
 • 40 - 50K with other benefits and welfare

23-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in Marketing Communication
 • 3-5 years of experience in the communication field
 • Effective verbal and listening communications skil

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Minimum 3 years experiences in managerial
 • Proven experience in digital marketing is a plus

21-Jun-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Marketing & Communications
 • Creative international start-up environment

09-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล