• มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาฝ่ายขาย
 • สรรหาพนักงานใหม่ๆ
 • สามารถสัมภาษณ์งานเบื้องต้นได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่
 • งานจัดซื้อ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD
 • Recruitment at least 3 years service

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Contract 6 months/Renewable
 • Recruitment and HR background
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • จบปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • recruitment
 • sourcing staff
 • human resources

24-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

24-Mar-17

 

Applied

Recruitment Officer

JT International (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Mass recruitment (Sales, Admin, Store, Cashier)
 • Good interpersonal skill
 • Build network and pipeline for nationwide

24-Mar-17

 

Applied
 • Provides HR administrative support on day-to-day
 • Contributes to the long-run development of HR
 • University degree or equivalent

24-Mar-17

 

Applied
 • 30-35 years old
 • Degree in Human Resource Management
 • 5 years’ experience in HRM, recruitment

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to communicate in Korean, Japanese, English
 • Marketing and Sale background
 • 3 years working experiences

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Age 23-27 years old
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับงานสรรหา

23-Mar-17

 

Applied
 • งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • Bechelor’s Degree in Human Resources Management or
 • Effective and excellent team work in interpersonal
 • Service-mind, enthusiastic, able to work under hig

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ในงานสรรหาอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใจรักในงานบริการและทำงานเป็นทีม

22-Mar-17

 

Applied
 • Fill Technical roles for outsourcing function
 • Minimum 2 years of experience
 • Ability to provide mass recruitment

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Human Resources
 • Minimum 3 years of experience in recruitment
 • Good command of English & computer literacy

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in recruitment functions
 • Logical and Conceptual Skills
 • Good Command in English

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor
 • 5 years
 • Master

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 22 – 28 years old.
 • 1 years working experience in a recruitment
 • Communication,interpersonal skills

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาว่าจ้างพนักงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in Human Resource
 • 2-5 year in Recruitment experience
 • Handle recruitment projects such as job fair

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ขับรถได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

21-Mar-17

 

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 5-7 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

21-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge in whole scopes of Human Resources
 • Proficient in English(Spoken, Written, Read)
 • Strong handle in Recruitment and Labor Relations

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management
 • Background in Recruitment at least 3-8 years
 • Good Communication & Presentation Skills

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล