• Sales capability
  • Training & Development
  • 1-2 years experiences as a trainer

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Good command of spoken and written in English
  • Able to work upcountry when require
  • Good knowledge of Distributor and Retail Business

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสานงานการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานประสานงาน, เลขานุการ

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล